Ще загубя ли личните си точки, които съм натрупал като купувач, когато стана дистрибутор?

Не, личните точки никога не се зануляват и не се губят. Всяка ваша покупка увеличава техния размер. Размерът на вашите лични точки няма да претърпи промяна, когато станете дистрибутор.


SiteLock