Трябва ли да представям банкова сметка, когато купувам?

Както е купувате от сайтовете на Атоми, не се изисква информация за банкова сметка. Но за да получите възнаграждение като дистрибутор, трябва да предоставите подробности банковата си сметка, за да може да се осъществи превода.


SiteLock