Трябва ли да осъществявам продажби в Атоми?

Не, вие лично не осъществявате продажби. Продажбите се осъществяват от Атоми, чрез неговите легитимни сайтове. Вие не осъществявате и препродажби на продукти. Нещо повече, такава практика не се толелира и може да бъде причина вашия акаунт да бъде заблокиран перманетно.


SiteLock