Получава ли спонсора възнаграждение от моите покупки?

Спонсора не получава пряко възнаграждение (фиксиран процент) от вашите покупки. Възнагражденията се начисляват съобразно условията в маркетинговия план.

Вашите покупки формират групови обороти в структурата на вашия спонсор и при достигане на определени нива се затваря бинарна стъпка. Тогава вашия спонсор, в зависимост от това в кой клас е квалифициран и каква бинарна стъпка е затворил получава възнаграждение.

В Атоми всички регистрирани лица глобално имат принос за това да се получават комисионни.


SiteLock