Накратко за Маркетинговия план на Атоми

Компанията Атоми си е поставила за задача да направи така, че много участници в бизнеса да могат да печелят пари, а не само силни лидери. По тази причина беше избран бинарен модел за изграждане на структурата. Това е единственият начин, обикновените хора да успеят и да достигнат стабилни доходи, сравнително бързо.

Бинарната структура предполага, че само двама начинаещи могат да бъдат свързани с един човек. И няма значение дали това ще бъдат клиенти или бизнес партньори.

В Атоми вашата структура може да расте до безкрайност надолу, генерирайки приходи за оборот на всички, които са попаднали във вашата структура, независимо кой лично ги е поканил.

Златните правила на партньорите на Атоми звучат така:

Клиентът на моя клиент е също и мой клиент!
Партньорът на моя партньор е и мой партньор!

Включвайки първите двама новодошли във вашата структура директно под вас, не ви остава място лично под вас, за да добявате други. Единствените възможни места са само под тези две, които вече сте регистрирали.

Първият от тях става начело на левия ви отбор, а вторият – начело на десния ви отбор.

Бъдещите приходи от покупки на продукти от Атоми във вашата група ще се определят от сравнителния оборот в левия и десния клон на вашия екип. Максималните изплащания се получават с равномерното развитие на Вашите клонове. В същото време не можете значително да повлияете на текущия оборот във вашите клонове, но винаги можете да укрепите изоставащия клон, като се присъедините към нови клиенти и партньори там.

  1. За Вас няма абсолютно никакво значение-дали първите двама поканени са силни кандидати за бизнес или са просто клиенти. Няма значение и на каква дълбочина ще се появят силни бизнес партньори. Това, което е наистина важно, е вторият силен партньор да бъде поставен от вас в противоположния клон от първия.
  2. Двама силни бизнес партньори – по един в левия и десния клон-могат да ви осигурят пасивен доход до края на живота ви, дори ако те напредват в кариерата си по-бързо от вас. Те могат да ви изпреварят в кариерата, но не и в структурата, оставайки завинаги във вашия екип. И друга красота за професионалистите е, че нямаме „структурно ощетяване“ под напредналите лидери.
  3. Ние не продаваме продукти! Компанията и нейният онлайн магазин го правят! Ние не печелим пари от приятели и роднини, тъй като всички ние – както дистрибутори, така и клиенти – купуваме продукти от Атоми на една и съща изключително ниска цена.
  4. Затова ние само помагаме на други хора да се регистрират като клиенти или партньори на Атоми. Самата компания, продавайки продукти, споделя с нас получената седмична печалба – както ще бъде показано в един от отговорите на въпросите.

SiteLock