Колко души мога да регистрирам в моята структура?

В бинарната структура има само 2 крака и стратегията Аз+2 винаги работи. Можете да регистрирате само 2 души пряко под себе си. Когато всеки участник в вашата структура повтори стратегията аз + 2, структурата, генерираща допълнителен доход, ще започне да расте. Вие не се ограничавате само с две регистрации, а регистрирате под тези, които вече сте регистрирали. Т.е. под акаунти, които са под вас, но са във вашата структура.

Например вие сте аз и регистрирате двама души. Един в лявата ви страна и един в дясната. Аз+2. Тези двама души също регистрират по двама души в тяшната структура. Един в левия крак и друг в десния. Вашата структура вече има?….2 + (2 x 2)= 6 души. Къде да регистрите нов участик, ако той се обърне към вас. Регистрирате го под последния участник в вашата лява или дясна страна, в случая под участник, който е регистриран от вашите партньори. По този начин, вие помагате на вашите партньори. Вашата структура и тази на лицата, които сте регистрирали се разраства.


SiteLock