Как се отразяват point value (PV)

Когато някой участник направи поръчка, например паста за зъби, на личния му акаунт му се присъждат точки PV (например: за паста за зъби Propolis Toothpaste 200g (Set of 5) 3800 PV).

Това ще бъдат неговите лични точки, те никога няма да изгорят, ако акаунтът е валиден. А той ще бъде валиден, ако е направил поръчка за каквато и да е сума поне 1 път годишно.

При нови поръчки точките се сумират и се натрупват. Личните точки никога не изгарят. Колкото повече Лични точки, толкова по-големи са възможностите за доходи.


SiteLock