Как се изчисляват възнагражденията в Атоми?

Възнагражденията в Атоми се изчисляват автоматично. Основа за тяхното изчисление са вашия клас (вашето ниво) в класификацията на структурните бонуси, груповите обороти и бинарната стъпка.

Не е необходимо да правите изчисления всеки ден и да се притеснявате дали ще получите възнаграждение. След като се затвори бинарната стъпка възнаграждението е определено и в рамките на 7 до 10 дни то ще постъпи по банковата ви сметка.

В Атоми няма възнаграждения от осъществяване на лични продажби. Нещо повече, такива продажби не са разрешени.


SiteLock