Как се изплаща възнаграждението в Атоми?

Спонсорските възнаграждения се изплащат по банкова сметка всеки вторник.

Мастерските възнаграждения се изплащат на 7ми и 22ри всеки месец.

Ако съответната дата съвпада с праздничен ден, то възнаграждението се изплаща на следващия ден.


SiteLock