Какъв е процента на купувачите в Атоми?

В Атоми има две основни категории. Купувачи и дистрибутори.

Купувачите купуват продукти за себе си и своето семейство и не развиват бизнес възможностите, които предоставя Атоми. Дистрибуторите купуват продукти за себе си и своите семейства и развиват бизнес възможностите за доходи.

Основната част, над 90% от участниците в Атоми са купувачи. Това означава, че компанията има стабилна основа. Купувачите високо отценяват качеството на продуктите и намират подходящите решения за тях.


SiteLock