Какво представлява бинарната стъпка?

Бинарната стъпка е ниво при достигането на което възнаграждението се начислява автоматично в системата и се изплаща. Бинарната стъпка се формира от груповите обороти. Най-малката бинарна стъпка е 300000 групови (PV) в по-малката страна на вашата структура. Да припомним. Вашата структура има лява и дясна страна.

В момента в който груповите обороти в вашата по-малка страна без значение коя е тя (лява или дясна) достигнат 300000 групови ПиВи, комисионната се начислява.

Бинарната стъпка не е еднократно събитие. Тя се случва всеки пък, когато се достигнат съответните обороти. След като се начисли комисионната, бинарната стъпка се затваря. Т.е. вие започвате да формирате нови обороти за следващата бинарна стъпка.

Бинарната стъпка може да се затваря всеки ден с изключение на почивните дни.


SiteLock