Какво представляват класовете в Атоми?

В Атоми има няколко вида бонуси и комисионни. Основните комисионни са дефинирани в структурните бонуси и мастерските степени. Структурните бонуси са разделени на класове. В каква категория, клас ще попаднете зависи от броя на вашите лични точки. Да припомним. Личните точки се формират с вскяка ваша покупка и винаги се натрупват и отразяват в вашия акаунт. Личните точки никога не се зануляват.

Нивата в струтурните бонуса са както следва:

  • Търговски представител
  • Агент
  • Специален агент
  • Дилър
  • Ексклузивен дистрибутор

За да попаднете в първото ниво, първия клас са ви достатъчни само 10000 лични точки. Т.е. само при наличието на 10000 лични точки, когато в вашата структура се затвори бинарна стъпка вие получавате комисионна. Размерът на комисионните нараства при по-високите нива и е най-висок при клас Ексклузивен дистрибутор.

Атоми не ви определя, кога ще достигнете 10000 точки. Това зависи от вас и вашите покупки. В момента, в който имате натрупани този обем от лични точки ситемата ви класифицира в първо ниво – Търговски представител.


SiteLock