Какво представляват груповите обороти?

Груповите обороти са сбора на всички продажби изчислени в point value (PV), в вашата структура. Груповите обороти са един от основните елементи на които се базира възнаграждението, което получавате.

Схемата на получаваните възнаграждения е ясно дефинирана в маркетинговия план на Атоми. Той никога не е променян, което е още едно доказателство, че системата на Атоми е надеждна, работеща и ефективна. Колкото по-голяма е вашата структура, толкова по-големи възнаграждения получават участниците в нея и лично вие.


SiteLock