Какво означава спонсор?

Спонсорът е лицето, с помощта на което се регистрирате в Атоми. Регистрация в Атоми, без да имате спонсор е невъзможна.

Спонсорът, също така, ще Ви помогне с информация за компанията, продуктите и маркетинговия план.

В оптималния случай, спонсора е лице, към което винаги може да се обърнете за мнение или съвет за това, как да се развивате успешно в Атоми.


SiteLock