Какви са възрастовите ограничения за регистрация в Атоми?

Дистрибутор на компанията от Корея може да стане всяко лице на възраст от 18 г.

Образованието и опита нямат значение.

Липсата на ограничения дава възможност на всеки да работи в интернет и да разполага с своето време по най-ефективния начин.


SiteLock