Каква е системата за обучение на Атоми?

Система за обучение на Атоми

За клиентите, които тръгват по пътя на успеха, компанията създаде система за успех на потребителите – Академия на успеха и поредица от семинари, провеждани от компанията. Благодарение на тази система всеки човек, дори без специални бизнес познания, може да стане успешен в Атоми.

В Атоми конкуренцията между лидерите на структурите е изключена. Вместо това има система за взаимопомощ, където всеки помага на всеки да стане успешен. Системата формира културна среда за съвместно развитие и успех. Компанията провежда над 1000 семинара годишно за своите партньори по целия свят.


SiteLock