Възможно ли е да премина на по-високо ниво без да осъществявам лични покупки?

Възможно е, но трябва да имате поне 10000 лични точки т.е. да сте клас Търговски представител.

Вие може да достигнете следващия клас Агент, не само на базата на личните покупки, но и на базата на груповите обороти в вашата структура. Същият принцип се запазва и при останалите класове.

Това прави системата на Атоми уникална и вие може да израствате без да натоварвате извънредно вашия личен бюджет.


SiteLock