Ако стана дистрибутор трябва ли да продавам продуктите на Атоми?

Не, в Атоми нямате право да продавате и препродавате продуктите от името на компанията. Продажбите се осъществяват само от компанията Атоми.

Много хора правят асоциация с терминологията, в случай думата дистрибутор, която е погрешна.

В Атоми, дистрибутор означава, че развивате бизнес възможностите, които предоставя компанията и реализирате доход.


SiteLock